Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Pårørendestøtte

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. Selv om sykdom krever mye tid, skal hverdagslivet ivaretas. Sykdom i nær familie kan medføre praktiske endringer. Rollene endres, dine oppgaver blir annerledes og belastningen på deg blir gjerne større enn før.

«Det eneste som betyr noe er hvordan det går med den jeg er pårørende til", er vanlig å høre fra pårørende. Men pårørende har også egne behov. De kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

Kommunen kan støtte deg i denne situasjonen med å tilby:
- Råd, informasjon og veiledning
- Støttetilbud til pårørende
- Opplæring
- Avlastningstiltak for å lette omsorgsbyrden

Kontaktinformasjon
Du kan få en veiledende samtale om hvilke tilbud som finnes for deg som pårørende. For kontakt fyll ut skjemaet Søknad for helse -og omsorgstjenester som du finner på kommunens hjemmesider: http://www.rennesoy.kommune.no/ORGANISASJON1/Helse-og-velferd/Helse/

Søknaden sendes til:
Rennesøy kommune
Tverrfaglige tjenester
Pb. 24
4159 Rennesøy

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545