Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Legevakt

HVA MENER VI MED ØYEBLIKKLIG HJELP

Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dag- og kveldstid behandler vi også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

Som øyeblikkelig hjelp regnes

  1. Livstruende sykdom eller skade
  2. Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
  3. Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
  4. Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)

 

 VENTETID

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet.

Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid:

– Alvorlig brystsmerte
– Alvorlig pusteproblem
– Mistanke om hjernehinnebetennelse
– Stor blødning
– Alvorlig allergisk reaksjon
– Sterk smerte

Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre

– Brudd og betydelige sårskader
– Alvorlig psykisk lidelse
– Dårlig almenntilstand
– Forgiftning
– Moderat smerte

Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre (så fremt almenntilstanden ikke er vesentlig redusert):

– Halsbetennelse/luftveisinfeksjon
– Øyekatarr
– Urinveisinfeksjon
– Korsryggsmerte
– Småsår
– Feber

Dersom du ønsker å klage på legevakten kan du gjøre dette til kommunelegen.

Klage legevakt

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545