Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Helsestasjon

Viktige kontakt telefon nummer:
Kontakttelefon helsestasjon hverdager 08-15.30:  51 72 02 88                                 Kontakttelefon jordmortjenesten mandag, evt. tirsdag: 51 72 02 85/51 72 02 88

Besøksadresse: Seljebakken 4, 4150 Rennesøy

Beskrivelse:
Helsestasjonstilbudene er en del av Rennesøy kommunes lovpålagte helsetilbud til befolkningen. Tilbudet er gratis.

Tjenesten innbefatter:
Helsestasjonstilbud til barn i alderen 0-5 år
Skolehelsetjeneste for barn i alderen førskole tom 10.klasse
Flyktningehelsetjeneste
Svangerskapsomsorg v/ jordmor
Reisevaksinering
Helsestasjon for ungdom (13- 20 år)
Smittevernforebyggende arbeid
Samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

Målgruppe:
Alle i alderen 0-20 år
Gravide
Flyktninger og asylsøkere

Hvordan få utført eller motta tjenesten
Helsestasjonen får automatisk tilsendt fødselsrapport fra fødeavdelingen på nyfødte som bor i kommunen, hvorpå helsesøster tar kontakt for hjemmebesøk.

Mor kan også få beskjed på barselavdelingen om å kontakte helsestasjonen selv ved utreise.

Familier som flytter til kommunen bør sørge for at helsekort blir sendt til Rennesøy helsestasjon, slik at barna/ ungdommen kan få den oppfølging de har krav på.

Gravide må selv ta initiativ til timebestilling hos jordmor.

Ungdommer i aldersgruppen 13-20 år kan selv ta initiativ ved behov for kontakt med Helsestasjon for ungdomHelsestasjon for ungdom har ingen faste åpningstider, men vi er tilgjengelig hver dag i kontortiden.

Klagemulighet:
Dersom du mener at du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelseloven påklage dette til kommunen og deretter evt.til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal sendes direkte til tjenesteyter slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545