Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Fysio- og Ergoterapi

Viktige kontakt telefon nummer:
Bjørg Harestad Edland - Fagansvarlig: 51 72 04 06
Fysioterapeut voksne og eldre: 51 72 04 06/51 72 04 07
Fysioterapeut barn: 51 72 04 18

Ergoterapeut: 51 72 04 16
Fysioterapeuter m/ driftsavtale, Aktiv Helse: 52 97 73 67

Beskrivelse:
Fysio- og ergoterapitjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

Fysio- og ergoterapeuten er opptatt av enkelte menneskets ressurser med mål om at hver enkelt skal fungere mest mulig selvstendig i hverdagen.

Fysioterapi: Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten ansatt av kommmunen eller har driftsavtale med kommunen. Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlaget for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges.

Ergoterapi: Ergoterapeuten er opptatt av det enkelte menneskes ressurser med det mål at hver enkelt skal kunne fungere mest mulig selvstendig i hverdagen. Ergoterapeuten har aktivitet og deltagelse som mål og middel. Det er mye som går under aktivitet: alt fra lek med ball, puslespill, sykling og hagearbeid til industriarbeid, personlig stell, studier, vask og matlaging.

Eksempler på hva fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr:
-Funksjonsutredning av voksne og eldre og motorisk utredning av barn
- Utforming og oppfølging av tiltak
- Undersøkelse og behandling
- Gruppetrening ( 60+-70+ og 80+, balansegrupper, motorisk treningsgruppe,      bassenggrupper)
-Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler
- Veiledning, informasjon og undervisning
- Motorisk screening ved helsestasjon og skole
- Hverdagsrehabilitering
- Forebyggende hjemmebesøk av 80 åringer

Målgruppe:
Personer med behov for fysio- og ergoterapi i forbindelse med funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade
Helsefremmende og forebyggende tiltak
Personer med behov for tilrettelegging i hjemmet.

Kriterier for å motta tjenesten

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Du kan ta kontakt ved å utfylle henvendelsesskjemaet eller per telefon. Fysio- og ergoterapeuten vurderer ditt behov for behandling.

Pris for tjenesten

Fra 1.januar 2017 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Ergoterapi er gratis.

Her finner du; Takster for fysioterapi 

Tekniske hjelpemidler
Ved behov for hjelpemidler for en kortere periode kan disse lånes fra kommunalt hjelpemiddellager på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter. Det kreves ingen søknad på korttidsutlån av hjelpemidler. Det er mulig å låne krykker, rullestol, rullator, dostol, dusjstol, toalettforhøyer og arbeidsstol. Det er mulig å låne til seg selv, eller familie som kommer på besøk, og trenger å låne noe mens de er her. Tjenesten er gratis.

Ved behov for langvarig utlån av hjelpemidler skal fysio- og ergoterapitjenesten kontaktes. Fysio- eller ergoterapeuten vil finne frem til det hjelpemiddelet som passer best for deg, søke om dette fra Nav hjelpemiddelsentral Rogaland , og gi hjelp med tilpasning slik at  hjelpemiddelet fungerer best mulig.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545