Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn eller tobakk, gjennom individuelle samtaler, kurs og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en spesiell diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral. Du kan ta kontakt selv, eller bli henvist av lege, annet helsepersonell eller NAV. 

Helsesamtale
Ved oppstart får du en individuell samtale med frisklivsveileder, der en sammen kartlegger dine ønsker, mål og forutsetninger for endring av levevaner. I tillegg får du mulighet til å gjennomføre fysiske tester, og måling av vekt og livvidde. Etter tre måneder, eller underveis ved behov gjennomføres en ny samtale der du og frisklivsveilederen oppsummerer hvordan det har gått og legger videre plan. Du kan fortsette i tilbudet på frisklivssentralen dersom du ønsker det, eller veiledes videre til egenmestring og annen aktivitet.

Motto «Små steg - store endringer»
Små kloke valg vil på sikt gi endring og ikke minst helsegevinst for deg som deltaker. Vi tilbyr hjelp og veiledning slik at du kan finne ut hva som er viktig for deg og realistisk å få til i din hverdag. Sammen skal vi jobbe mot å finne gode løsninger for å oppnå en varig endring.  

Aktiviteter
Frisklivssentralen har tilbud om kurs, treninger og individuelle samtaler for deg som vil:
- Bli mer fysisk aktiv
- Ha et sunnere kosthold
- Slutte med røyk eller snus
-
Bedre søvnen
-
Endre alkoholvaner