Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Dag og aktivitetstilbud

Kommunens helse og velferdstjenester skal utformes og utvikles slik at de kan bidra til å gi brukerne en meningsfyll hverdag preget av mestring, deltagelse og livsutfoldelse.

Vi skal ha ett tydelig fokus på forebygging, tidlig innsats og bredt anlagt helsefremmede innsats gjennom hele livsløpet.

Hovedformål:
Å bidra til at gjennomsnittlig levealder i kommunen skal være minst på nivå med landsgjennomsnittet av noske kommuner.

Å bidra til at flere innbyggere i kommunen kan få flere leveår med bedre helse, høyere livskvalitet og økt livsmestring, trivsel og velvære.

Å bidra til at målrettet prioritering og samordning av helsefremmede og tidlig innsats kan gi synlig positiv effekt på målbare indikatorer.

Å bidra til utjevning og reduksjon av sosiale forskjeller når det gjelder helse og levkår i kommunen. 

Vi skal bidra til en aktiv hverdag og aktiv omsorg gjennom deltagelse i aktivitet og arbeid, velvære og trivsel, mat, fysisk aktivitet, kunst, kultur, mestring osv. Målet med aktiv omsorg er å gi mennesker hjelp til å leve sitt liv på en mest mulig verdig måte, ikke kun å gi tjenester med sikte på overlevelse.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545