Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Dag og aktivitetstilbud

Kommunens helse og velferdstjenester skal utformes og utvikles slik at de kan bidra til å gi brukerne en meningsfyll hverdag preget av mestring, deltagelse og livsutfoldelse.

Vi skal ha ett tydelig fokus på forebygging, tidlig innsats og bredt anlagt helsefremmede innsats gjennom hele livsløpet.

 Åpne arrangement januar til mars 2018:

Alle er hjertelig velkomne til våre åpne arrangement. Alle arrangement er gratis. Ta gjerne med en venn!  Oversikt finner du her.

 

Hovedformål:

Å bidra til at gjennomsnittlig levealder i kommunen skal være minst på nivå med landsgjennomsnittet av noske kommuner.

Å bidra til at flere innbyggere i kommunen kan få flere leveår med bedre helse, høyere livskvalitet og økt livsmestring, trivsel og velvære.

Å bidra til at målrettet prioritering og samordning av helsefremmede og tidlig innsats kan gi synlig positiv effekt på målbare indikatorer.

Å bidra til utjevning og reduksjon av sosiale forskjeller når det gjelder helse og levkår i kommunen. 

Vi skal bidra til en aktiv hverdag og aktiv omsorg gjennom deltagelse i aktivitet og arbeid, velvære og trivsel, mat, fysisk aktivitet, kunst, kultur, mestring osv. Målet med aktiv omsorg er å gi mennesker hjelp til å leve sitt liv på en mest mulig verdig måte, ikke kun å gi tjenester med sikte på overlevelse.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545