Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Seksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i seksjoner, eller endre på en seksjonering (reseksjonere), benyttes denne tjenesten.

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018.


Hva gjør kunden:

Fylle ut søknad om seksjonering/reseksjonering i 3 eksemplarer. Skjema samt veiledning til utfylling finnes under aktuelle linker i høyremenyen.

Hvilke krav stilles:
Riktig utfylt skjema og at nødvendige vedlegg er med. Det skal følge med plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene. I tillegg skal situasjonsplan og vedtekter alltid legges ved. Når noen signerer søknaden på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse). Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum en eier.

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler.

Hva gjør kommunen:
Kontrollerer, registrerer søknaden og utfører oppdraget.
Når alt er tilrettelagt, vil søknaden bli sendt til Statens kartverk for tinglysning.

Behandlingstid:
Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Saksbehandlingen kan ta lengre tid dersom søknaden har mangler, eller byggesak har merknader til søknaden.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545