Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Grensejustering

Grensejustering er en justering av en eksiterende grens mellom to naboeiendommer. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5%, men maksimalt 500 m². Eiendommens verdi kan ikke endres med mer enn folketrygdens grunnbeløp. Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Ønsker du å få utført en grensejustering må du: 
- Sende inn rekvisisjon av oppmålingsforretning med kart som markerer eiendommens eller grenselinjens beliggenhet

Dette gjør kommunen:
- Plan og forvaltning, Geodata mottar søknad med vedlegg og gjennomgår søknaden
- Godkjent søknad resulterer i en oppmålingsforretning som er et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer
- Deretter utstedes et matrikkelbrev (målebrev) som viser de fastsatte grensene for eiendommen

Hvilke krav stilles:
- Fullstendig utfylt skjema
- Rekvisisjon av forretningen må underskrives av hjemmelshaver
- Situasjonskart fra kommunens kartportal
- Samtlige involverte parter må samtykke ved en eventuell grensejustering

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545