Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Arealoverføring

Dersom du ønsker å overføre større arealer mellom to eiendommer, større enn det som er mulig ved en grensejustering, benyttes arealoverføring.

For å kunne gjennomføre en arealoverføring må du sende inn søknad til kommunen. Denne behandles av byggesak på samme måten som for deling av eiendom.

Ønsker du å få utført en arealoverføring må du: 
- Sender inn søknad med kart som viser hva som skal overføres
- Varsle naboer.
- Sende inn påkrevd dokumentasjon: situasjonskart, gjenpart av nabovarsel med kvittering, og dokumentasjon av adkomstrett over privat grunn/vei
- Aktuelle dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst overføringen er:
*Erklæring om arealoverføring med signatur fra registrerte parter
*Fullmakt
*Kjøpesum og verdi på arealet
*Pantefrafall (påtegning på originalt dokument)
*Samtykke ved urådighet
*Konsesjonsfritak

Nyttig informasjon om pant og urådigheter finnes hos Statens Kartverk

Dette gjør kommunen:
Byggesak:
- Mottar søknad med vedlegg og gjennomgår søknaden.
- Innhenter ev. tillatelse/samtykke/uttalelse fra andre berørte myndigheter (eks. andre kommunale avdelinger, Statens vegvesen, Riksantikvar etc.)
- Behandler saken og oversender vedtak til søker og ev. andre parter i saken.
- Oversender godkjent sak til geodataansvarlig for gjennomføring av oppmålingsforretning når alle betingelser er innfridd.

Geodata:
- Godkjent søknad resulterer i en oppmålingsforretning med arealoverføring i henhold til endelig vedtak.
- Deretter utstedes et matrikkelbrev (målebrev) som sendes til rekvirenten.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545