Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Kommunehuset

Kommunehuset

Kart/Geodata

Geodataansvarlig har telefontid og er åpen for besøk mellom kl 12-15 alle dager. Det anbefales å avtale tid på forhånd, for sikre at vi får gitt deg best mulig service.
Send gjerne spørsmål eller en henvendelse på mail.

Geodataansvarlig har ansvar for kommunens kartverk og utfører de oppgaver som kommunen er pålagt etter matrikkelloven (Lov om eigedomsregistrering).

Arbeidet med kartverket består hovedsakelig i å gjøre kommunens digitale kart tilgjengelig for brukerne, og å oppdatere kartet etter hvert som nye objekter (for eksempel hus og eiendomsgrenser, veier etc.) kommer til eller blir fjernet.

At kartet er digitalt vil si at kartdataene er lagret som datafiler som kan tas opp og sees på ved hjelp av en vanlig pc. Herfra kan en så skrive ut et ønsket utsnitt av kartet.

Det er først og fremst arbeidet utført etter matrikkeloven som innbyggerne i kommunen får mest befatning med, enten i form av fradeling eller at gamle grenser skal klarlegges.

Det er vanligvis den som eier eiendommen som kan rekvirere disse tjenestene. Etter at det er avholdt oppmålingsforretning for å fastlegge grensene, blir disse så lagt inn i kartet (matrikkelen)

En oppmålingsforretning er et ”møte” hvor alle berørte parter er innkalt for å ivareta sine interessen når grensene skal fastlegges.
Det er inngått samarbeidsavtale med Stavanger kommune for gjennomføring av oppmålingsforretninger i Rennesøy kommune 

Se meny til venstre for mer informasjon

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545