Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Utbygging

Utbygging er kommunens utbyggingsorganisasjon og er byggherre for kommunale byggeprosjekter. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av alle nye skoler, barnehager, helse- og velferdssenter, kommunale boliger, administrasjons- og kulturbygg, idrettsbygg og avfallsanlegg.

I tillegg til gjennomføring av alle typer nybygg har avdelingen også ansvar for større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt og større tverrfaglige infrastrukturanlegg.

Utbyggingsteamet sitt ansvar omfatter videre:

- Vei-investeringer med en investeringskostnad i størrelsesorden + 1 mill kr.
- All kommunal grunninnløsning, samt kjøp og salg av kommunale bygninger.
- Utarbeidelse av utbyggingsavtaler, i nært samarbeid med kommuneadvokaten.

I tillegg til disse oppgavene har utbyggingssjef funksjonen som beredskapskontakt, med delegert ansvar for kommunens sivile beredskapsarbeid.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545