Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Drift og vedlikehold

Tjenesten omfatter:
•Bygningsmessig tilsyn og vedlikehold av bygningene
•Drift av tekniske installasjoner knyttet til kommunens bygninger
•Innkjøp av drifts og vedlikeholds materiell
•Tilstrebe energiøkonomisering
•Bygningsmessig helse, miljø og sikkerhet

Formål
Sørge for kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling og av byggingsmassen.
Ivareta verdiene av kommunens eiendommer på kort og lang sikt.
Ivareta det operative eieransvar for Rennesøy kommune

Målgruppe
Målgruppen er brukere av kommunale bygg og bygg kommunen leier.

Kriterier/vilkår
Brukerne kan forvente at vedlikehold og rehabilitering vil bli utført i prioritert rekkefølge, så langt eiendoms ? avdelingens budsjett rekker.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545