Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Rennesøyhallen

Rennesøyhallen

Teknisk

Driftsavdelingen har ansvar for kommunale veger, parkarealer, samt kommunale bygninger, inklusiv vaktmester- og renholdstjenesten.

De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er:

  • Drift og vedlikehold av eksisterende veger
  • Byggeledelse på nye vegprosjekt
  • TS-plan (trafikksikkerhet)
  • Behandling av varslingsplaner og gravetillatelser for arbeid på kommunalt vegnett
  • Drift og vedlikehold av alle kommunale bygg (skoler og barnehager)
  • Vedlikehold av parkarealer
  • Vaktmestertjenester
  • Kommunalteknisk vakt
  • Renholdstjeneste av kommunale bygg

Drift og vedlikehold har 25 ansatte:

Kommunal teknisk vakttelefon:
Rennesøy kommune har kommunalteknisk ordning. Det vil si at vi betjener våre kunder 24 timer i døgnet. Dersom du har behov for bistand utenom kontortid, kan Rennesøy kommune nås på vakttelefon 982 13 560.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545