Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Hva skal du bygge?

Sjekk om du må søke tillatelse
Aller først må du finne ut om byggearbeidet du ønsker å utføre krever at du søker om tillatelse. Dersom du er i tvil, bør du kontakte saksbehandler.

Generell info og veiledning om søknadsprosessen, byggsøk.no.
Oversikt over arbeider som er unntatt fra byggesaksbehandling, SAK10  § 4-1
Oversikt over arbeider som ikke krever ansvarlig foretak, SAK10 § 3-1
Oversikt over arbeider som krever søknad om byggetillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1

Gjeldende planer

Legg merke til at det for arbeider som er unntatt fra byggesaksbehandling også forutsettes at arbeidet ikke er i strid med plangrunnlaget. Informasjon om gjeldende planer får du ved å kontakte saksbehandler. Mindre frittliggende bygninger skal også være minst 4 meter fra nabogrense for å være unntatt fra søknadsplikten.

Søke tillatelse

For søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak skal søknaden sendes inn via et firma kommunen kan godkjenne som ansvarlig søker. For de som ikke jevnlig søker byggetillatelser, vil vi anbefale å avtale tid med en byggesaksbehandler.

Her får du hjelp til å avgjøre hva slags skjema du skal sende inn og hva som må undersøkes i forkant. Her får du også alle skjema, situasjonskart og planer. Situasjonskart kan bestilles på vår selvbetjeningsløsningSkjema kan hentes ut på www.dibk.no


Søknaden sendes til Rennesøy kommune. Dersom det er mangler i søknaden vil vi sende ut et brev om manglene. .