Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Hvem har ansvar?

Når du har fått en tillatelse kan du starte byggearbeidet.

I saker hvor det ikke kreves ansvarlig foretak vil du selv være ansvarlig for at alt arbeidet blir utført i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og vedtekter.

Du er også ansvarlig for at arbeidet er i tråd med plangrunnlaget dvs. ikke i strid med bestemmelser gitt i kommune- regulerings- eller bebyggelsesplaner/område- eller detaljplaner.

Dersom det er søkt om byggetillatelse vil det normalt være et foretak som er ansvarlig for arbeidet. Foretaket vil måtte innsende en erklæring til kommunen om at arbeidet er utført i tråd med gjeldende regelverk.

Kommunen vil normalt ikke utføre kontroll av byggearbeidet. Gjennom tilsyn tas det stikkontroll i enkelte saker på byggeplassen. Kommunen fører primært tilsyn med foretakene med gjennomgang av systemer og rutiner.