Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Byggesak

For generell informasjon om, og veiledning i byggesaker kan du ta kontakt med Innbyggerservice i Stavanger.

Beskrivelse av fagområdet:
Byggesaksavdelingen behandler søknader etter plan- og bygningsloven.

Vi gir også svar på spørsmål om lovverket og veiledning ved utfylling av søknader.
Du har krav på forhåndskonferanse med en saksbehandler eller du kan be om et uformelt møte.

Ny plan- og bygningslov er gjeldende fra 1. juli 2010. Alle søknader som er mottatt etter denne dato vil bli behandlet etter det nye lovverket. Ansvarlige foretak er forpliktet til å sette seg inn i det nye lovverket. Av viktige endringer som har betydning for deg som privatperson ber vi deg legge merke til følgende:

  • Meldingsordningen utgår. Arbeider som du tidligere kunne innsende som melding blir nå søknadspliktig. Enkelte arbeider kan du allikevel søke om som privatperson. Arbeider som kan forestås av tiltakshaver finner en i plan- og bygningsloven § 20-3.
  • Kommunen kan også frita fra kravet om ansvarlig foretak i andre saker dersom det er klart unødvendig, du kan ta kontakt med byggesaksavdelingen dersom du mener at ansvarlig foretak er unødvendig.
  • Etablering av våtrom (bad) er nå søknadspliktig og krever et ansvarlig foretak.
  • Ny presisering av tiltakshavers (eiers) ansvar. En oversikt finner du i byggesaksforkriften § 12-1
  • Følgende tidsfrister for behandling av byggesøknader, disse finner du i plan- og bygningsloven § 21-7 og frister for klagesaksbehandling finner du i byggesaksforskriften § 7-1.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545