Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Barnehage

Barnehageopptak 2019

Alle barnehagene i Rennesøy er med i samordnet opptak. Du må søke elektronisk via søknadsportalen som ligger i høyremargen.
Opptak til barnehagene blir gjennomført i samsvar med retningslinjer gitt i forskrift til Lov om barnehager og vedtekter for barnehagene i Rennesøy kommune.

Du kan lese vedtekter for kommunale barnehager i Rennesøy i høyremenyen.

Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket er 1. februar.

Barn som har plass og som ønsker endring, må søke om dette innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at datoen for barnehagestart må være senest 31. august 2019 for å være med i hovedopptaket. Unntak er barn ned utvidet rett, de får oppstart den måneden barnet fyller 1 år – altså innen utgangen av september, oktober eller november 2019.

Barnehageloven § 12a:
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen»

Det kan søkes om prioritert plass. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må sendes til Rennesøy kommune, ved Oppvekst og Læring, postboks 24, 4159 RENNESØY innen 1. februar.

 Du kan søke om barnehageplass hele året, men søkere etter 1. februar blir først med i supplerende opptak til ledige plasser etter 1. juni.
Dersom du ikke har tilgang til internett, kan du få hjelp på kommunehuset eller i en av barnehagene.

Om barnehagene i Rennesøy
Barnehagene i Rennesøy skal gi alle barn omsorg og likeverdige muligheter for trivsel, lek og læring. Vi har 5 kommunale barnehager.
Vi har satset på kompetanseheving for personalet innenfor språk, relasjoner og endringsarbeid, gjennom arbeid med «Språkløyper» og «Være sammen». Det har gitt en god utvikling i barnehagene med økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis. Barnehagene vil også i tiden framover ha fokus på dette, nå utfra eget ståsted og med egne målsettinger i den enkelte barnehage. 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545