Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022

Rådmannen legger frem sitt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. Forslaget presenteres for formannskapet og politiske gruppeledere fredag 16.november.

Årets økonomiplan og årsbudsjett vil være det siste for Rennesøy som en selvstendig kommune. En epoke skal dermed avsluttes, mens en ny kommune formes og skapes.

Rennesøy kommune erfarer fortsatt lav folketilvekst til kommunen. Sammen med endrede økonomiske rammebetingelser vil det være nødvendig å ta grep om tjenesteproduksjonen, med fokus på organisering, innovasjon og nytenkning. 

Rådmannen foreslås å videreføre samtlige investeringsprosjekt fra gjeldene økonomiplan. 

Rennesøy kommune publiserer i år økonomiplan 2019-2022 i et helt nytt digitalt format. Planen kan leses i sin helhet på

http://op2019.rennesoy.kommune.no/

Politisk behandling
Formannskapet behandler budsjettet i sitt møte torsdag 29.november og kommunestyret i møtes torsdag 13.desember. 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545