Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Informasjon om gebyrer for vann, avløp og renovasjon for Rennesøy kommune 2019

Oppdatert

Informasjon om gebyrer for vann, avløp og renovasjon for Rennesøy kommune 2019:

Det nærmer seg overgang til «Nye Stavanger» for innbyggerne i Rennesøy kommune.
Kommunestyret vedtok i møte 17.06.2019, saknr 27/ 19, harmonisering av selvkostområdene:
https://opengov.360online.com/…/Re…/Meetings/Details/270592…

I den forbindelse blir det nye faktureringsrutiner i 2019 for tjenestene vann- avløp og renovasjon.

I Rennesøy kommune er det alltid blitt fakturert 2 ganger i året, etterskuddsvis. Dvs 1. termin er blitt fakturert ut i august, og 2. termin fakturert ut rett etter nyttår.
I Stavanger blir det fakturert forskuddsvis.

For å få harmonisert tjenesteområdene vil Rennesøy kommune i år (2019) fakturere 1. termin i august, og 2. termin i løpet av november. Begge disse blir a-konto gebyrer, endelig oppgjør vil komme sammen med faktura for første termin 2020 fra Nye Stavanger kommune i starten av februar.

Gebyrene vil ha en økning for Rennesøy kommune i 2019 isolert sett.
Se vedtatt Handlings- og økonomiplan for nærmere informasjon, samt underlag for gebyrnivåene.
http://www.rennesoy.kommune.no/…/Arsbudsjett-2019---Okonom…/

Økning på kommunale avgifter for vann blir på 54 %, økning for avløpstjenester 12 % og renovasjonstjenester 12 %.

For 2020 blir de kommunale gebyrene samkjørt med hele Stavanger, og det vil bli en reduksjon i gebyrnivået for innbyggerne i Rennesøy kommune. Gebyrene for 2020 er pr. dags dato ikke vedtatt.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545