Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
”Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn”. Afrikansk ordtak

”Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn”. Afrikansk ordtak

Tidlig innsats

EN ”GRØNN TRÅD”

Rennesøy vil at tidlig innsats skal være en ”grønn tråd” i både holdning og handling på alle områder i kommunen. Tidlig innsats bygger på en tankegang om å fange opp utfordringer og hjelpe utsatte individer og grupper så tidlig som mulig. Aller helst bør vi fange ting opp før problemer har oppstått.

Skal vi lykkes med å gjøre tidlig innsats til et satsingsområde og oppnå ambisiøse mål, må ansatte i kommunen samarbeidet godt, på tvers av faggrensene. Samtidig har også den enkelte innbygger en jobb å gjøre - gjennom å bidra med sitt i hverdagen.

I en kommune med en så ung befolkning som i Rennesøy er det naturlig å ha et hovedfokus på barn og unge i satsingen på tidlig innsats. Det er derfor nedsatt en egen tverrfaglig arbeidsgruppe som skal koordinere og holde trykket på denne delen av kommunens oppvekstmiljøarbeid. Gruppa, som gjerne tar imot henvendelser, idéer etc. til nytte i sitt videre arbeid, består av:

Åse Brimsø Leder tidlig innsatsgruppe/kommunepsykolog
Elin Asbjørnsen Tidlig innsats koordinator/ helsesøster/enhetsleder forebygging og folkehelse
Kristin Surnevik Rektor Mosterøy skole/ skolens representant
Hege Totland Barnehagefaglig ansvarlig
Tone Hilde Birkelund Leder for barneverntjenesten i Randaberg, Rennesøy og Finnøy
Anne Martha Vagle  

Leder PPT

Ragnhild Waldeland


SLT-koordinator
 Jorunn Torsvoll Kulturkonsulent

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545